Ikoma Seiryoku

An elderly female Lion clan bushi

Description:
Bio:

Ikoma Seiryoku

L5R Campaign Tsuru