Otaku Hatsudo

Unicorn Clan Bushi

Description:

Large

Bio:

Otaku Hatsudo

L5R Campaign Tsuru