Yuuto

Wasp Clan bushi

Description:
Bio:

Yuuto

L5R Campaign Tsuru